Logga in

Solbackadagen 2016


SOLBACKADAGEN: 2016 MAJ 20, Sundsta Säteri.

Kort sammanfattning av Solbackadagen, och vårt styrelsemöte/årsmöte i Föreningen Solbackapojkarna, Sundsta Säteri.
På kvällen innan Solbackadagen var vi 16 personer som avnjöt en magnifik middag hemma hos Lasse i matsalen på Säteriet. Det bjöds på en Biff Rydberg tillagad på and, med en god dessert på rabarber och glass. Därefter intogs kaffe och avec i salongen, och en god cigarr i biblioteket.
Fredag morgon började Solbacka Grand Master i golf. Första start var 9.00, och 15 supertaggade golfare slipade in sin drive. Icke golfspelare tog en promenad runt i vilt hänget och tittade på hjortar och vildsvin, eller provade på att skjuta lerduvor.
Styrelsemöte 16.30 där vi framförallt diskuterade vår nya suveräna hemsida, som går i skrapt läge veckan efter vår Solbackadag. Sven Lidbeck informerade på ett visuellt sätt allt som denna nya hemsida kan erbjuda oss alla Solbacka elever.
Vidare diskuterades det vad vi gör med våra inventarier/lösöre som vi har flyttat upp till Vita Huset på Sundsta. Står nu i säkert
förvar, och är inte utsatt för skadegörelse eller stöld. Vi kan inte lagerhålla/förvara alla inventarier för evigt hos Lasse. Styrelsen beslöt då att föreslå årsmötet att vi skulle auktionera/sälja inventarierna med hembudskyldighet till alla f.d. Solbackaelever.
Efter styrelsemötet samlades alla i matsalen i Vita Huset för mingel och vingel. Innan årsmötet startade gick alla en våning upp och betraktade våra inventarier, samt alla tavlor med porträtt på gamla rektorer, och tavlan/porträttet på skolans grundare, Anders Jeurling, som föddes för 165 år sedan, och grundade Solbacka Läroverk 1901.
På årsmötet informerades alla deltagare om vad som hade avhandlats under styrelsemötet. Den nya hemsidan presenterades och mottogs väldigt positivt.
Information om att föreningen byter konto i Nordea Banken, till ett företagskonto, vilket är ett måste i framtiden.
Styrelsen informerade årsmötet, om att vi fattat beslut om att försälja våra inventarier framgent. Årsmötes deltagarna hade inget ett erinra mot styrelsens beslut, och bifalles till 100%.
På årsmötet informerades alla deltagare om att nästa styrelsemöte äger rum i Sandahamn, Värdhuset 29 oktober 2016.
Efter ovan nämda möten intogs en superb tre rättes middag i restaurangen, Vita Huset.
Under middagen var det högt i tak, med många tal och skratt. Årets vinnare i Solbackas Grand Master i Golf korades; Mats Carnerup, som spelade hem hela 32 poäng, och vann Solbackas vandringspris 2016, med knapp marginal före Ove Svedberg. Revisorn vann i det här fallet över skattmästaren. Vi gratulerar Mats, och ser fram emot nästa tävling.

Beslutades att Solbackadagen 2017 äger rum den 19 maj, Sundsta Säteri.
Bästa Solbackahälsningar
Er tillgivne ordförande/Tomas Stenberg / Tomas Stenberg


Närvarande på styrelsemöte;
Owe Svedberg, Ernst Nyberg, Thomas Edberg, Gudrun Carlsten, Christer Gräbner, Göran Palm, Mats Carnerup, Thomas Ericsson, Juri Kurvits, Lars Baalack, Sven Lidbeck, Christer Persson, Lars Wikström, Torgny Zetterling samt ordföranden Tomas Stenberg.


Många kloka beslut "fattades" som vanligt på Styrelsemötet 2016 (Foton Lasse B)...

...och 9 st anmärkningsvärda Jubiléer i Solbackapojkarns historia uppmärksammades.


Före årsmötet minglade man och besiktigade...

...inventarierna på övervåningen...

...under sakkunnig ledning av ordföranden.

I Säteriets magnifka matsal, hade de tidiga gästerna dagen före...

...avnjutit "Rydberg på And" med åtföljande...

...kaffe med avec i de inre salongerna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.