Logga in

Välkommen till Föreningen Solbackaeleverna 2024!


KORT HISTORIK OM SOLBACKA LÄROVERK

Drygt ett sekel har gått sedan Solbacka läroverk år 1901 startades av redaktör Anders Jeurling, Stockholms-Tidningens grundare.

Som lämplig plats valde han en södersluttning i Södermanlands vackraste trakt, mitt emellan Södertälje och Katrineholm, 5 km från Stjärnhov. Solen som flödade över denna sluttning ner mot Kyrksjön gav skolan dess namn, Solbacka.

Det var ett djärvt företag då den första svenska internatskolan, Lundsberg, hade grundats fem år tidigare. Internatskoletanken var således alldeles ny och skolan startade blygsamt med endast ett fåtal elever. De första åren var svåra, elevtillströmningen var ojämn och ekonomin var hela tiden besvärlig. 1924 fick skolan den betydelsefulla rätten att anställa realexamen och 1926 började en storhetstid i skolans historia.

Ny rektor, Folke Goding, och nästan ett helt nytt kollegium tillträdde detta år. Därmed började en epok som skulle göra Solbacka till Sveriges största internatskola.
År 1934 kunde skolan sända ut sina första egna studenter och hösten 1964 nåddes det högsta antalet elever, 393 i skolans historia.. Från detta år och fram till studentexamens avskaffande utexaminerades 1032 studenter, 458 av dem under de år då Solbacka helt saknade statsbidrag och således verkade utan bidrag från det allmänna.
Antalet elever som avlade realexamen är ca. 725. När rektor Goding och hans maka år 1953 donerade Solbacka till en stiftelse, kunde de överlämna ett väl konsoliderat företag.

Tyvärr arbetade inte tiden för internatskolor och under mitten och slutet av 60-talet blåste radikala vindar över landet och även Solbacka hamnade i blåsväder.
Press och andra media ifrågasatte det privata skolalternativet, vilket naturligtvis bidrog till det egentliga slutet på skolans historia. Med den attityd gentemot internatskolor och privatskolor över huvud taget som kom till uttryck i den nya skolreformen och de ekonomiska svårigheter som skolan kämpade med, ingav föga hopp om fortsatt verksamhet.
Intensiva ansträngningar gjordes för att rädda skolan, men allt var förgäves. Läsåret 1972/1973 blev Solbackas sista. Sveriges till ordningen andra internatskola blev 72 år gammal, en episod i vårt undervisningsväsendes historia.

Södermanlands läns landsting övertog den 1/7 1972 formellt Stiftelsen Solbacka Läroverk som därmed blev Stiftelsen Solbacka vilken under många år verkade som sport och konferensanläggning.

Idag finns där en av Sveriges första anläggningar för asylboende och man kan säga att cirkeln börjar slutas igen - 230 personer, barn och äldre - lever där och hoppas på sin nya framtid igen.

Redan år 1936 bildades en elevförening, Föreningen Solbackapojkarna. Denna är även idag fullt verksam och ser som sin uppgift att föra arvet och Solbacka-andan vidare.

En Solbackaelev, Sven Malmberg, formulerade 1975 sitt farväl till skolan i följande vers:
Ett farväl från Solbacka jag härmed tager
från skola så kär och trakt så fager
de glada minnen från tider som svunnit
den miljö som varje hjärta har vunnit;
ett adjö och tack för allt som varit
för tider som nu för alltid farit.

En mer utförlig historiebeskrivning kan du läsa längre ner i menyn under
SOLBACKAS HISTORIA..

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.