Logga in

Årsmöte 2019

Årsmöte Föreningen Solbackapojkarna

Strands Gård torsdagen den 23 Maj 2019

Protokoll:

1. Årsmötet öppnas

2. Val av Ordförande för årsmötet valdes:

Enhälligt Tomas Stenberg

3. Val av Sekreterare för årsmötet valdes

Thomas Ericsson

4. Val av två justeringsmän valdes:

Anders Engström samt Gudrun Carlstèn

5. Anteckning av övriga ärenden

Cg Wrangel tog upp frågan om mer profilkläder.
Frågan utreds och CG åtog sig, att ta fram förslag för profilkläder

6. Verksamhetsberättelse för år 2018

Owe Svedberg gick igenom ekonomin och föreningen hade innan middagen ca 51.000 i kassan.

7. Revisorernas berättelse

Revisorerna gav styrelsen ansvarsfrihet och hade inga erinringar.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen erhöll ansvarsfrihet

9. Val av styrelseledamöter

Styrelsen har förändrats så tillsvida att Dag Martin Nilsson,

efter många år bestämt sig för att lämna vår styrelse.

Dagge är en omtyckt kamrat som vi hoppas få se mer av,

under kommande möten. Dagge har varit mycket omtyckt i styrelsen,

och kommit med mycket bra förslag.

Vi tackar Dagge för hans tid som styrelseledamot.

Ny i styrelsen blev Bengt Svensson. Det är enormt kul att Bengt

önskar ta plats i vår styrelse och vi önskar honom varmt välkommen.

10. Val av två revisorer

Omval Tomas Edberg och Mats Carnerup.

11. Rapport från Styrelsemötet idag

Inventarier kom upp - det finns några tavlor kvar som är

magasinerade hos Owe. Manschettknappar och pins finns ett antal

kvar av. Profilkläder är allt slutsålt. Profilkläder har diskuterats,

men det finns inte pengar i föreningen för att trycka upp nya

profilkläder.

Kring Solbacka Jättna 1:7 intet nytt.

Solbacka-Nytt: Om vi skall fortsätta driva Solbacka-Nytt krävs att fler

skriver om sina liv på Solbacka eller vad de gör idag. Det är inte rätt

att bara Tomas Stenberg skriver. Här krävs förbättring från alla!

12. Ev beslut som måste underställas årsmötet

Sponsring resonerades det mycket om. Om vi skall ha en årsavgift

om sek.100:- eller kanske 500:- .

Diskussionen har påbörjats och kommer att fortsätta.

Annonser på Solbackas hemsida togs upp och detta arbete detta

projekt påbörjas omedelbart.

Intressenter har redan visat intresse att annonsera.

Kontakt tas med Ragnar Helin omedelbart för att säkerställa att

detta är möjligt att genomföra.

13. Senaste nytt om Solbacka

Som nämndes ovan, intet nytt mer än att förfallet fortgår,

och ägaren mår sämre och sämre, då det i nuläget inte finns någon

seriös köpare.

14. Försäljning av lösöre

Se ovan Manschettknappar och pins mm finns kvar samt några

tavlor. I övrigt är det mesta borta.

15. Solbackadagen 2020

Årsmötet bestämde enhälligt att Solbackadagen skall äga rum på

Strands Gård den 27-29 Maj. Mer information kommer att komma.

16. Övriga ärenden

Som nämndes ovan kommer CG Wrangel att utreda möjligheten

med profilkläder.

Våra Flaggor är i dåligt skick och kommer att behövas renoveras.

Insamling för detta ändamål samt för att förstärka kassan skedde på

Kvällen. Insamlade medel i form av Swish med mera blev mycket lyckat .

Det totala beloppet hamnade på drygt 20.000 sek.

Vi tackar alla bidragsgivare och kommer att återkomma med en plan

för de saker som vi måste reservera medel för .

Det som är viktigt är Solbackafanan och den enormt stora flaggan,

som är rejält slitna och sönderblåsta. Möjligen signifikativt med oss

gamla Solbacka elever?

En icke obetydlig kostnad för föreningen är hedrandet av

Solbackakamrater och fd. lärare som avlidit, där vi skickar krans eller

blommor vid begravningen.

Styrelsen återkommer med en budget samt lista på saker som vi

måste prioritera.

17. Styrelsemöte middag Sandhamn okt 2019.

Datum: den 26 Oktober.

Priser 750 för middag och 750 för boende på Missionshuset.

Önskar man bo på seglarhotellet är kostnaden 1200.

Boka snabbt! Oerhört trevligt möte, men begränsat med antal

deltagare.

18. ”Absent Friends”

Vi tänkte på de vänner som gått bort under året:

Torsten Gyllin samt Jens Pedersen.

19. Kvällens begivenheter

Ordf informerade om kvällens middag mm

20. Resultat från Solbacka Open Golf:

På första plats kom Knut Heikenskiöld: 34 p

På andra plats Thomas Ericsson: 34p

På tredje plats Erik Perntz; 34p

21. Årsmötet avslutas

Det är glädjande att denna förening fortfarande lever och att så många kommer till våra möten. Tack alla!

Strands gård den 23 maj 2019

Vid protokollet Thomas Ericsson

Justeringsmän/kvinna:

Gudrun Carlsten Anders Engström

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.